Ürünlerimiz ve çözümlerimiz hakkında daha fazla bilgi, çevrimiçi sunumlar, demolar ve PoC talepleri için bizimle iletişime geçin.

Contact us for more information about our products and solutions, online presentations, demos and PoC requests.

Gallery

İletişim / Contact

İçerenköy Mah. Umut Sok. Quick Tower, Kozyatağı – İstanbul / Türkiye

hello@cerrus.io

+90 216 999 1394

Cyber Security

Dijital Dönüşümün Operasyonel Teknoloji Güvenliğine Etkisi – Bölüm 3

Önleyici Bakım İçin OT ve IoT Cihazlarında Görünürlükten Yararlanma

Operasyonel teknoloji (OT) ortamlarında dijital dönüşüm üzerine üç bölümlük dizimizin sonuncusuna hoş geldiniz (kaçırdıysanız birinci ve ikinci bölümlere bakın). Bu blogda, kuruluşların önleyici bakımı desteklemek için varlık görünürlüğünü nasıl kullanabileceğini ele alıyoruz.

Bir enerji şirketinin ve büyük bir uluslararası havalimanının, operasyonel sorunları ortadan kaldırmak ve kestirimci bakım yoluyla maliyetleri azaltmak için OT ve IoT cihazlarına yönelik görünürlükten nasıl yararlanabileceğine bakarak başlayalım.

Sorunların Temel Nedenini Belirlemek için Varlık Görünürlüğünden Yararlanma

Sınırlı OT varlık bilgisi, coğrafi olarak dağınık ekipmana uzun erişim süreleri ve yetersiz bakım programları ile birleştiğinde operasyonel üretkenliği gerçekten düşürebilir.

Varlık görünürlüğü çözümü, bir kuruluşun yapabileceği en değerli yatırımlardan biridir. Zengin cihaz verileri, kör noktaları ortadan kaldırır ve şirketlerin OT sorunlarının temel nedenlerini hızlı bir şekilde belirlemelerine ve sorunları operasyonel veya güvenlik temelli olarak çözmelerine olanak tanır.

Örneğin, ağına yeni ekipman katan bir enerji şirketini ele alalım. Ekipman yanlış yapılandırıldığından, OT ortamında ağ tıkanıklığı bir yıl içinde kademeli olarak arttı. Bu, verimi azalttı, ekipman ömrünü kısalttı, gereken onarım miktarını ve kapsamını artırdı ve işletme maliyetlerini yükseltti.

Tesis mühendisleri, varlık görünürlük araçları tarafından sağlanan zenginleştirilmiş cihaz performansı verilerine güvenerek temel nedeni belirleyebildi, yanlış yapılandırmaları düzeltebildi ve proaktif bakım gerçekleştirebildi Varlık görünürlüğü ile sağlanan eyleme dönüştürülebilir içgörüler, yalnızca arıza süresini azaltmakla kalmadı, aynı zamanda onların en iyi duruma getirmelerini de sağladı.

Önleyici Bakım için Duruma Dayalı İzlemeyi Kullanma

Mükemmelliğin kilit noktalarından biri, duruma dayalı izlemedir – aşınma, bozulma ve diğer ilgili değişiklikler dahil olmak üzere durumlarını belirlemek için cihazların sürekli izlenmesini içeren bir bakım stratejisi. Kuruluşlar, uzak varlıkları izlemek için sensörleri kullanarak, arıza ve onarım arasındaki ortalama süreyi azaltmak için elde edilen veri içgörülerini kullanabilir. Bu, gerçek anlamda öngörücü olarak nitelendirilmese de, ortaya çıkan sorunları belirlemeye yardımcı olabilir ve operatörlerin proaktif bakım yapmasına olanak tanır.

Örneğin, her ay milyonlarca yolcunun geçiş yaptığı büyük bir uluslararası havalimanını düşünün. Bagaj taşıma sisteminin tek bir arızası, müşteri deneyimini ciddi şekilde azaltabilir, lojistiği bozabilir ve operatörün itibarına ve kârına zarar verebilir. Operasyon personeli, konveyör bantlarının titreşimi ve dönüş hızı gibi süreçleri gerçek zamanlı olarak izleyerek, olası arızaları daha iyi tespit edebilir ve bir sistem çökmeden önce önlem alabilir.

Öngörülebilir Durumu Önlemek için Eyleme Geçirilebilir İçgörüyü Kullanma

Tahmine dayalı bakım, üretim, otomotiv, enerji, petrol ve gaz, madencilik, demiryolu ve diğer endüstriyel operatörlere milyonlarca dolara mal olabilecek öngörülebilir sorunların önlenmesine yardımcı olabilir. Varlık görünürlüğünde iyi bir yatırım getirisi sağlamaya yardımcı olan bazı parametreler şunlardır:

  • Dönme hızları, titreşim, sıvı akışı, sıcaklık ve yağ analizi gibi proses değişkenleri için büyük veri
  • Süreç döngüsü, doğru tahmine dayalı modeller oluşturmak için yeterince uzun olmalıdır.
  • Üretim kapasitesini daha küçük tesislere kaydırmanın imkansız olacağı büyük tesisler gibi duruş sürelerinden önemli ölçüde etkilenen operasyonlara odaklanın

Varlık görünürlüğünün faydaları ve bunun kestirimci bakım üzerindeki etkisi, aşağıdakiler de dahil olmak üzere gerçek bir oyun değiştiricidir:

  • Daha düşük maliyetler
  • Büyük ölçüde iyileştirilmiş çalışma süresi
  • Uzatılmış ekipman ömrü
  • Azaltılmış güvenlik riskleri

Bu, dijital dönüşüm yolculuğunuzda OT görünürlüğünün ve güvenliğinin önemine ilişkin üç bölümlük dizimizi sonlandırıyor.

OT Siber Güvenlik çözümlerimiz için: hello@cerrus.io