Ürünlerimiz ve çözümlerimiz hakkında daha fazla bilgi, çevrimiçi sunumlar, demolar ve PoC talepleri için bizimle iletişime geçin.

Contact us for more information about our products and solutions, online presentations, demos and PoC requests.

Gallery

İletişim / Contact

İçerenköy Mah. Umut Sok. Quick Tower, Kozyatağı – İstanbul / Türkiye

hello@cerrus.io

+90 216 999 1394

// Cerrus Bilişim Teknolojileri

OT / IT Yakınsama

Dijital Dönüşüm için ana gereksinimler, yüksek hızlı bağlanabilirlik ve veri transferi, performanslı ve uzun süreli veri saklama ve sorgulama kapasitesi, ve toplanan ve biriken verileri işleme gücüdür.

İş ihtiyaçlarınız, üretim dizayn ve ortamınız size özel olduğundan sunulan Dijital Dönüşüm çözümleri ve iyileştirme olanakları da size özel olacaktır.

Tüm üretim tesislerinde ana masraf kaynakları olan hammadde, tedarik, proses, zaman, personel, lojistik gibi kaçınılmaz başlıklar için ayrı ayrı ya da birlikte geliştirilmiş tesis modelleri yaratmak için mevcuttaki akışı takip ederek dinlenip takip edilmeliveriler tüm ilgili uç noktalardan markadan bağımsız olarak toplanıp saklanabilmeli ve size özel algoritmaları oluşturarak operasyonlarınızın rasyonel verilerle optimum maliyetle ilerlemesi sağlanmalıdır.

Bütün bu veri odaklı çalışmaların yapılması ve Veri/Model odaklı bir Dijital Dönüşüm sağlanabilmesi için özellikle Üretim, Enerji, Kritik Altyapılar vb. dikeylerinde Operasyonel Teknolojiler (OT) ve Bilgi Teknolojileri (BT) yakınlaşmak ve birlikte çalışabilmek durumundadır. Operasyonel ortamlardaki veriler doğru ve güvenli bir biçimde şirketin her seviyesi ile paylaşılabilir ve işlenebilir olmalıdır.

OT/BT Yakınlaşması ile aşağıdaki hedefler gerçekleştirilmelidir.

 • Your Network in Your Control – Size Özel Ağlar, Size Özel Çözümler
  • Private LTE, LoRaWAN, SD-WAN, Uydu, BLE, Kablolu veya Kablosuz haberleşme çözümleri ile tesisinizin bağlanabilirliği ve veri toplama yetenekleri geliştirilmelidir.
 • Total Visibility – Tam görünürlük
  • Operasyonel Görünürlük, Anomali Tespiti ve Bütünleşik IT/OT Veri Modeli ile operasyonel verilerin toplanması, saklanması ve anlamlandırılması sağlanabilir.
 • Data in Context – Anlamlaştırılmış Veri
  • OT/IT Veri entegrasyonu ile risk ve maliyetleri en aza indirilebilir; Dijital İkiz, Kestirimci Bakım çalışmaları, Proses Tahminleri, Hesaplamalar / Raporlamalar, Arayüzlerin oluşturulması ile operasyonel mükemmelliğe ulaşma sağlanabilir.
 • Territory of Defense – Sathı Müdafaa
  • ISA/IEC 62443 standardına uyumlu altyapılar ile endüstriyel otomasyon ve kontrol sistemlerindeki mevcut ve gelecekteki güvenlik açıkları giderilmeli ve riskler azaltılmalıdır.