Ürünlerimiz ve çözümlerimiz hakkında daha fazla bilgi, çevrimiçi sunumlar, demolar ve PoC talepleri için bizimle iletişime geçin.

Contact us for more information about our products and solutions, online presentations, demos and PoC requests.

Gallery

İletişim / Contact

İçerenköy Mah. Umut Sok. Quick Tower, Kozyatağı – İstanbul / Türkiye

hello@cerrus.io

+90 216 999 1394

Cyber Security

Yapay Zeka Tabanlı Akıllı Fabrikalar

Otomasyon ve Nesnelerin İnterneti çözümlerinin teknolojik olarak benimsenmesi iş ve üretim hedeflerinin yakalanması umutlarını beraberinde getiriyor, ancak Üretim yapan işletmeler Yapay Zeka ile birlikte anlamlı sonuçlar elde etmek için yeni planlarını nasıl eyleme geçirecekleri konusunda genellikle belirsizlik yaşıyorlar.

Ne yazık ki, doğru planlanamayan yapay zeka projeleri ya başarısızlığa uğruyor ya da uzun ömürlü çözümler olarak hayatlarına devam edemiyorlar. Bir çok proje sadece bir girişim/deneme olarak kalıyor, yapılan araştırmalar bu projelerin %43’ünün hedeflenen başarıya ulaşamadığını gösteriyor.

Dijitalleşme Yolundaki Engeller:

Üretim sektöründeki dijitalleşme süreçleri için otomasyon projelerindeki en yaygın beş engel şunlardır:

  • Genel Dijital okur yazarlık ve farkındalık eksikliği
  • İş ihtiyaçlarının ve Proje kapsamının açıkça belirlenememesi
  • Liderlik eksikliği
  • Organizasyonel çekinceler
  • Yanlış süreç/proje seçimi

Kapsamlı bir liste olmasa da, bu engeller, üretim şirketlerinin pilot aşamadan çıkamamasına yeter. Karşılaşılan sağlık ve ekonomik krizler karşısında dayanıklılık ve sürdürülebilirlik artık her zamankinden daha önemli. 2020 McKinsey Perakende ve Tüketim Malları Bold Moves Survey’e göre, tedarik zinciri esnekliği ve dijital yetenekler (gelişmiş analitik, makine öğrenimi vb.), Önümüzdeki 12-18 ay boyunca en önemli sayılan en önemli yetenekler arasında yer alıyor. Ancak üretim şirketleri sadece bütçelerinin %5-7 gibi bir kısmını bu yeteneklerin geliştirilmesine harcamakta ve bu yüzden yeteri kadar gelişme sağlayamamaktadır.

Model Odaklı İşletmeler (Model Driven Enterprise)

Üretim şirketlerinin görünürlükeyleme geçirilebilir içgörüler ve sürekli öğrenme yoluyla operasyonel performansı optimize etmesini sağlayan kapsamlı bir Yapay Zeka stratejisine duyulan ihtiyaç açıktır. Verinin değerini ortaya çıkaran yapay zeka ve makine öğrenimi, üretim şirketlerinin şunları yapmasını sağlar:
• Operasyonel performansın değerlendirmesi
• Süreç verimsizliklerin giderilmesi
• Güvenilirliğin ve güvenliğin artırılması
• Atık ve operasyonel maliyetlerin azaltılması

Kestirimci Bakım İhtiyacı:

Ekipman arızaları ve beklenmedik arıza süreleri, üretim şirketlerinin karşılaştığı önemli sorunlardır. Kritik bir varlık arızalandığında, değerli kaynaklar kullanılarak pahalı onarımlar gerektiren üretim, durma noktasına gelmelidir. Tarihsel olarak endüstri, ekipman sağlığını ve olası arızaları gidermek için önleyici bakıma güveniyordu, ancak periyodik bir programa göre bakım yapmak zaman, para ve kaynak israfıdır. Ya bir varlıkla ilgilenilmesi gerekmiyorsa?
Bunun yerine, verileriniz ideal olarak bir varlığın onarıma ihtiyacı olduğunda sizi bilgilendirmelidir.

Üretim şirketleri, yapay zeka tarafından desteklenen ve tamamen veriler tarafından yönlendirilen bir kestirimci bakım yaklaşımını benimseyerek bir dizi avantaj elde edebilirler. Üretim tesisi yöneticileri, halihazırda sahip oldukları sensör verilerini daha iyi kullanarak, bakım gerektirmeyen varlıkları çalışmaya devam etmek için bırakırken, varlık arızalarını oluşmadan önce tahmin etmeye ve önlemeye başlayabilir. Kestirimci bakımdan gerçek anlamda değer elde etmenin en iyi yolu, SparkCognition’ın SparkPredict ürünü gibi yapay zeka destekli bir platformdan yararlanmaktır.

Yapay zeka destekli kestirimci bakım, kritik ekipman parçaları da dahil olmak üzere bir tesisin operasyonlarından alınan geçmiş sensör verilerini analiz etmek için makine öğrenimi algoritmalarını kullanır. Yukarıdaki kalite kontrol için kullanılan anormallik tespiti gibi, bu veriler daha sonra “normal” davranışı simüle eden bir model oluşturmak için kullanılır. Normal davranış modeli daha sonra tesis sensör verilerini gerçek zamanlı olarak analiz edebilir ve yerleşik normdan sapan herhangi bir veri noktasını belirleyebilir. Model, bir ekipman parçasının risk altında olduğunu basit bir şekilde uyarmak yerine, bir varlık arızasının ne zaman ve nasıl meydana geleceğini göstererek, ilgili uzmanların ekipmanın arızalanma şansı olmadan önce bakım yapmak için gerekli önlemleri almasına izin verecektir.

Kestirimci bakım, yapay zeka ve makine öğrenimi kullanılmadan yapılabilse de, bu teknolojiler kestirimci bakımla ilgili pek çok zorluğu hafifletir hatta ortadan kaldırır:

  • Veri içgörülerini hızla ve geniş ölçekte ortaya çıkarma
  • Zaman içinde modellerin bakımı
  • Bakım kayıtları gibi sensörlerin ötesinde veri kaynaklarının kullanılması da dahil olmak üzere yapılandırılmamış verilerin deşifre edilmesi ve analiz edilmesi

Ek olarak, yapay zekadan yararlanan çözümler, SparkCognition’ın DeepNLP ürünü gibi doğal dil işleme teknolojisini (NLP) birleştirerek kestirimci bakımın ötesine geçebilir ve kuralcı bakıma(prescriptive maintenance) geçebilir. Bu teknolojilerden yararlanan bakım çözümleri, geçmiş kayıtları ve servis kılavuzlarının yanı sıra konu uzmanları tarafından alınan geçmiş eylemleri alabilir. Yazılım, bu bilgi bankasını kullanarak, sonraki olası adımları listeleyerek ve düzeltici önlemler önererek bakım süreçlerini hızlandırabilir.

Dronlardan giyilebilir cihazlara ve aradaki her uygulamaya kadar bağlantılı ve akıllı tesisler, yakın gelecekte yeni norm haline gelecektir. Operatörler, azalan işgücü ile kar hanesini iyileştirmenin yeni yollarını bulmasında teknoloji önemli bir rol oynayacak. Donanım ve sensör teknolojilerindeki gelişmeler, öngörülemeyen kazançları beraberinde getirecektir. Bununla birlikte, Nesnelerin İnternetindeki atılan büyük adımlar, maliyetleri düşürmek, verimliliği en üst düzeye çıkarmak ve en önemlisi çalışanları güvende tutmak için yapay zeka kullanımıyla gerçekleşecek.

SparkCognition ve Cerrus birlikteliği ile yapay zeka girişimlerinizi açık kaynak kodlu yazılımlarla deneme-yanılma yöntemi ile ilerleyen ürünler ve çözümler yerine patentli otomatik model geliştirme ürünümüz Darwin ve kullanıma hazır bir kestirimci bakım ürünü olan SparkPredict ile en kısa sürede varlık ve süreçlerinizden verim almanızı sağlıyoruz. DeepNLP ile Kestirimci bakım, bakım ve onarım dökümanları ve süreçleri birleştirerek sizi kestirimci bakımdan ötesine taşıyor, DeepArmor ile endüstriyel bilgisayarlarınızın da dahil olduğu bir uç nokta koruma ile tesisinizi koruma altına alıyoruz.