Ürünlerimiz ve çözümlerimiz hakkında daha fazla bilgi, çevrimiçi sunumlar, demolar ve PoC talepleri için bizimle iletişime geçin.

Contact us for more information about our products and solutions, online presentations, demos and PoC requests.

Gallery

İletişim / Contact

İçerenköy Mah. Umut Sok. Quick Tower, Kozyatağı – İstanbul / Türkiye

hello@cerrus.io

+90 216 999 1394

Cyber Security

Günümüzün Zorlu Tehdit Ortamı Daha İyi Görünürlük Gerektiriyor

Kritik altyapı siber güvenliği hiç bu kadar önemli veya zorlayıcı olmamıştı. Bu kuruluşlar, siber suçlular ve düşmanca devlet aktörleri için ana hedefler haline geldi. Aynı zamanda dijital dönüşüm, yeni cihazlar ve harici bağlantılarla saldırı alanlarını genişletiyor.

Kritik altyapı tesislerinin çoğu bazı siber güvenlik savunmalarına yatırım yapmış olsa da birçoğu güvenlik hijyenini sürdürmek ve güvenlik uyarılarıyla ilgilenmek için gereken kaynaklardan yoksundur. Güvenlik açıklarının ve tehditlerin zayıf görünürlüğü sorunu daha da artırır. İyi varlık bilgilerinin olmaması, sürekli yeni güvenlik uyarıları ve yamaları akışını yönetme çabalarını engeller. Filtrelenmemiş uyarılar ve iyi bağlamsal bilgilerin olmaması, potansiyel tehditleri araştırma ve bunlara yanıt verme çabalarını zorlaştırır.

Bu durum, birçok tesisi güvenliği ve operasyonel sürekliliği etkileyen ciddi siber olaylar açısından yüksek risk altında bırakıyor. Hiçbir kuruluş bu koşullar altında faaliyet göstermeyi göze alamaz. OT ve IoT siber güvenlik güvenlik programı eksikliklerinin ele alınması, her kritik altyapı kurulumunda birinci öncelik olmalıdır.

OT Siber Güvenliği Saldırı Altında

Kritik altyapı tesislerindeki siber güvenlik ihlallerinin riskleri son yıllarda önemli ölçüde arttı. Dünyanın dört bir yanındaki üreticiler, sağlık kuruluşları ve diğer kritik altyapı operatörleri, daha zorlu tehdit ortamlarıyla karşı karşıya. Aynı zamanda, şirketlerin operasyonlarında yaptıkları değişiklikler, kritik operasyonların ele geçirilmesi için yeni saldırı yolları açıyor.

Geçmişte, kritik altyapı operatörleri öncelikle internette dolaşan genel kötü amaçlı yazılımları engellemeye odaklandı. Günümüzde güvenlik ekiplerinin, tesisleri sofistike düşmanların hedefli saldırılarına ve tedarikçilerden gelen güvenliği ihlal edilmiş yazılım indirmelerine karşı savunması gerekiyor. Yakın tarihli bir araştırma raporundaki bulgular, tüm fidye yazılımı saldırılarının üçte birinin endüstriyel şirketlere karşı başlatıldığını gösterdi. Siyasi huzursuzluk, kritik altyapıya yönelik siber savaş saldırılarını da artırdı.

Dijital dönüşüm, kritik altyapı ortamında hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Operatörler, müfettişler ve bakım personeli, verimliliği ve etkinliği artırmak için mobil cihazlar, artırılmış gerçeklik (AR) ve dijital ikizler kullanıyor. Daha yüksek üretkenlik ve süreç tutarlılığı sağlamak için robotlar ve otonom araçlar kullanılıyor. Yöneticiler, iş akışlarını optimize etmelerine, ürün kalitesini iyileştirmelerine ve güvenlik olaylarını azaltmalarına yardımcı olmak için çok sayıda yeni IoT sensörüne ve bulut analitiğine yatırım yapıyor. Tesisler, operasyonel kesintileri en aza indirmek için ihtiyaç duydukları hızlı, 7 gün 24 saat desteği almak için satıcıların ve evden çalışanların uzaktan erişimi daha fazla kullanmasını sağlıyor.

Tüm bu dijital dönüşüm gelişmeleri, güvenliği ve iş sürekliliğini tehlikeye atabilecek ciddi siber olay risklerini artırıyor. Harici sistemler ve cihazlarla yapılan her yeni bağlantı, uzaktan saldırılar için potansiyel bir yol oluşturur. Her yeni IoT cihazı, içeriden saldırılar için potansiyel bir fırlatma rampası oluşturur. Mobil cihazlar, gizli bilgilerin dışarı sızması ve kötü amaçlı yazılımların kritik iş akışlarına eklenmesi için yeni fırsatlar yaratıyor. Sınırlı güvenlik ekipleri, çabalarını en kritik güvenlik açıklarına ve tehditlere odaklamak için ihtiyaç duydukları bilgileri sağlayan çözümler olmadan bu artan risklere ayak uyduramaz.

Geniş Görünürlük Ayakta Kalmak İçin Gereklidir

Görünürlük, siber güvenlik risklerinin etkin yönetimi için hayati önem taşır ve buna tüm tehditlerin ve güvenlik açıklarının görünürlüğü dahildir. Tehdit görünürlüğünün, tesis çevresindeki sistemlerden, cihazlardan ve ağlardan kaynaklanan potansiyel saldırıların yanı sıra aynı bölge veya sektördeki tesisleri hedef alan harici tehditleri kapsaması gerekir. Güvenlik açığı görünürlüğünün, tüm sistem aygıtlarındaki tüm zayıflıkları ve sistemleri kontrol eden işlemlere erişim sağlayan sistemlerde veya aygıtlarda olabilecek tüm güvenlik açıklarını kapsaması gerekir. Her iki durumda da, güvenlik ekiplerinin çabalarını öncelik sırasına koyabilmeleri ve savunmalarını ayarlayabilmeleri için tehditlerdeki ve güvenlik açıklarındaki herhangi bir değişikliğin derhal bildirilmesi gerekir.

Geçmişte, kritik altyapı ortamları ve sistemleri kararlıydı. Dolayısıyla şirketler, yıllık güvenlik değerlendirmelerinin ve genel güvenlik açığı uyarılarının güvenlik risklerini yönetmek için yeterli görünürlük olduğunu varsayarak mantıklı bir şekilde çalışabilirler. Ancak günümüzün dinamik dünyasında görünürlük, yeni cihazları, bağlantıları ve güvenlik açıklarını tespit etmek için gerçek zamanlı tehdit istihbaratına ve sistemlerin sürekli izlenmesine ihtiyaç duyar.

Bazı tesisler, varlık envanterlerini otomatikleştirmelerine, bilinen güvenlik açıklarına sahip cihazları belirlemelerine ve dahili ağ iletişimlerindeki anormallikleri tespit etmelerine yardımcı olacak pasif görünürlük çözümlerine şimdiden yatırım yaptı. Ancak kaynak eksikliği ve operasyonel aksamalarla ilgili endişeler, bu kritik yeteneklerin daha yaygın bir şekilde uygulanmasını kısıtladı. Sistemleri bugünün saldırılarına karşı savunmak için bu engellerin aşılması çok önemlidir.

İyi olsa da, pasif tarama çözümleri günümüzün zorlu ortamı için hala yeterli değil. Ağ dışı olan veya nadiren güvenlik duvarı sınırları üzerinden iletişim kuran cihazlardaki riskler, sistem çapındaki saldırıları durdurmak için çok geç olana kadar fark edilmeyebilir. Güvenlik ekipleri ayrıca, hızlı adli tıp ve müdahaleyi kolaylaştıran yeterli filtreleme ve bağlamdan yoksun uyarılarla boğulabilir. Günümüz dünyasında şirketlerin bu sorunları ele alan ve görünürlüğü tüm tehditleri ve varlıkları kapsayacak şekilde genişleten çözümlere ihtiyacı var.

Nozomi Networks, Modern Görünürlük İhtiyaçlarını Karşılıyor

Nozomi Networks, dünyanın dört bir yanındaki şirketler tarafından siber riskleri en aza indirmek ve operasyonel dayanıklılığı en üst düzeye çıkarmak için kullanılan kritik altyapı görünürlük ürünlerinin lider sağlayıcısıdır. Guardian ve Vantage çözümleri, kritik altyapı için gerçek zamanlı varlık görünürlüğü, tehdit tespiti ve eyleme geçirilebilir istihbarat sağlar. Nozomi Networks çözümleri, enerji, üretim, madencilik, sağlık, ulaşım, kamu hizmetleri, bina otomasyonu, akıllı şehirler ve kritik altyapı genelindeki kurulumları desteklemek için kullanılıyor.

Nozomi Networks, pasif bir ağ tarama çözümü olarak kurulduğu 2013 yılından bu yana, artan siber güvenlik sorunlarıyla başa çıkmak için çözüm portföyünü geliştirmeye ve genişletmeye devam etti.

Nozomi Arc, Nozomi Networks çözüm portföyünün en son üyesidir. Bu ürün, mevcut uç nokta cihazlarını, uç nokta tehditleri hakkında kritik bilgiler sağlayan görünürlük sensörlerine dönüştürür. Ayrıca, yerel ağlarda yerel akıllı yoklama ve uzak toplayıcı özelliklerini etkinleştirerek Guardian’ın varlık envanteri ve ağ anormallik algılama yeteneklerini daha fazla varlığa ve yalıtılmış sisteme genişletir.

Nozomi Arc, ağ trafiğinde algılanamayan uç nokta cihazlarında meydana gelen işlemler hakkında ayrıntılı bilgi sağlar. Bu, yalnızca cihaz günlük dosyalarında bildirilen olayların analizi ile tespit edilebilen kullanıcılar ve hatalı sistem olayları hakkındaki bilgileri içerir. Ürün aynı zamanda klavye gibi görünen kötü amaçlı cihazlardan kaynaklanan tehditleri algılamak için USB iletişimlerini de izler.

Nozomi Arc, Guardian görünürlük yeteneklerinin kullanımını, ulaşılması zor ağ segmentlerindeki varlıklara genişletiyor. Buna, varlık bilgilerini elde etmek için yerel cihazların akıllı yoklaması ve şüpheli mesajları ve kalıpları tespit etmek için yerel, Doğu-Batı trafiğinin izlenmesi dahildir.

Nozomi Arc tarafından toplanan güvenlikle ilgili bilgiler, daha fazla analiz için Guardian veya Vantage’a gönderilir. Bu bilgiler daha sonra kullanıcıları uç nokta tehditlerine karşı uyarmak, sistem uyarılarını filtrelemek ve savunucu adli tıp çalışmalarını hızlandırmak için ek bağlam sağlamak için kullanılır.

Nozomi Arc iletişimleri güvenli giden bağlantılar olduğundan, uzak sistemleri harici saldırılara açabilecek mevcut güvenlik duvarlarında değişiklik yapılmasını gerektirmez. Bu, uzak sistemlere ve cihazlara görünürlüğü genişletmek için akıllı yoklamanın kullanılmasını engelleyen yaygın bir kullanıcı endişesinin üstesinden geldiği için Nozomi’nin yaklaşımının önemli bir avantajıdır.

Nozomi Arc tüm bu işlevleri uç nokta cihaz işlemlerine aşırı yük bindirmeden veya görev açısından kritik ağları kesintiye uğratmadan sağlıyor. Nozomi Arc uç nokta sensörü, arka planda yürütülebilir bir dosya olarak dağıtılır ve ana bilgisayar kaynaklarını korumak için bilgi toplandıktan sonra otomatik olarak kaldırılabilir. Bu, kullanıcı politikalarının Arc sensörünün ne sıklıkta kurulduğunu ve toplama gerçekleştirdiğini yönetmesine izin verir.

Nozomi Arc, hızlı ve uzaktan dağıtım için tasarlanmıştır. Böylece şirketler ürünü hızlı bir şekilde dağıtabilir ve coğrafi, işletim veya kaynak kısıtlamalarından bağımsız olarak tüm tesislerde ve cihazlarda iyileştirilmiş operasyonel esnekliğin avantajlarından yararlanabilir.

Sonuç
Kritik altyapıya yönelik tehditler, mevcut siber güvenlik programlarının yeteneklerini geride bıraktı. Çoğu tesis, operasyonları fidye yazılımlarına ve gelişmiş saldırganlara karşı savunmak için güvenlik kaynakları, teknolojileri ve siber güvenlik yönetimi araçlarından yoksundur. Ayrıca, yeni dijital dönüşüm çabalarının güvenliğini ve uzaktan çalışanların genişletilmiş kullanımını sağlayacak insanlardan ve uzmanlıktan yoksundurlar. Güvenlik ve operasyonel esnekliğe yönelik riskler, herhangi bir şirketin ciddi siber olayların artan risklerini göz ardı etmesi için çok büyük.