Ürünlerimiz ve çözümlerimiz hakkında daha fazla bilgi, çevrimiçi sunumlar, demolar ve PoC talepleri için bizimle iletişime geçin.

Contact us for more information about our products and solutions, online presentations, demos and PoC requests.

Gallery

İletişim / Contact

Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Gardenya 4-2 No:6A D:2 34758 Ataşehir İstanbul / Türkiye

hello@cerrus.io

+90 544 433 0973

Cerrus Analytics Platform

// Cerrus Information Technologies

Cerrus Analytics Platform

Enterprise Real-Time Data Infrastructure

Every company today is looking for a reliable solution to manage the vast amounts of data they generate and an enterprise-wide system that consistently meets all the requirements of their IT strategy.

These requirements typically go beyond simple data storage, such as a historian or Data Warehouse, and require a full real-time data infrastructure to support both real-time operations and high-level business initiatives.

An enterprise data infrastructure should offer many advantages over a basic historian solution. This infrastructure approach differentiates itself from other OT software with key features.

 • High Connectivity: A true data infrastructure solution needs to connect to a wide variety of systems. Without high connectivity, data cannot be centrally aggregated for in-depth analysis, timely visualization and broad reporting.

 • Effective Accessibility: For data to be valuable, it must be accessible to the people and systems that need it. This access must be easy and fast.
 • Easy Integration: Data must always be accessible to the right people and by the right third-party systems. This ensures that seamless integrations extract more value from your critical process data.
 • Wide Scalability: With the rapidly increasing amount of data that existing IT solutions need to handle, there is a need for a robust scalable system. It allows us to get all data to all users in real time, even down to sub-second data.
 • High Performance: The most performant solution for every end user to achieve fast and reliable results.
 • Flexibility: Every company has different metrics, legal and reporting requirements and processes. Such a flexible data infrastructure is necessary to ensure that you have full control to define your own analysis and enter your own intellectual property. 
 • Secure Data Transfer:In today’s volatile environment, cybersecurity is a concern for all organizations. Your data is a vital business asset.

A real-time data infrastructure is required to achieve operational goals and support business initiatives. The Cerrus Analytics Platform provides this enterprise-wide infrastructure and enables users to analyze and aggregate real-time, historical and future data and events into user-defined actionable insights, all in real-time.

Cerrus Analytics Platform

// Cerrus Bilişim Teknolojileri

Cerrus Analytics Platform

Kurumsal Gerçek Zamanlı Veri Altyapısı

Günümüzde her şirket, ürettikleri büyük miktardaki veriyi yönetmek için güvenilir bir çözüm ve sürekli olarak BT stratejilerinin tüm gereksinimlerini karşılayan kurumsal çapta bir sistem arıyor.  

Bu gereksinimler tipik olarak historian ve ya Veri Ambarı vb. basit veri depolamasının ötesine geçer ve hem gerçek zamanlı operasyonları hem de üst düzey iş girişimlerini desteklemek için tam bir gerçek zamanlı veri altyapısı gerektirir.  

Bir kurumsal veri altyapısı, temel bir tarihçi çözümüne göre birçok avantaj sunmalıdır. Bu altyapı yaklaşımı, temel özellikleriyle kendisini diğer OT yazılımlarından ayırır. 

 • Yüksek Bağlanabilirlik: Gerçek bir veri altyapısı çözümünün çok çeşitli sistemlere bağlanması gerekir. Yüksek bağlanabilirlik olmadan, veriler derinlemesine analiz, zamanında görselleştirme ve geniş raporlama için merkezi olarak toplanamaz. 
 • Etkin Erişilebilirlik: Verinin değerli olması için, ona ihtiyacı olan kişi ve sistemler tarafından erişilebilir olması gerekir. Bu erişim kolay ve hızlı olmalıdır. 
 • Kolay Entegrasyon: Veriler her zaman doğru kişiler ve doğru üçüncü taraf sistemleri tarafından erişilebilir olmalıdır. Bu, sorunsuz entegrasyonların kritik proses verilerinizden daha fazla değer elde etmesini sağlar. 
 • Geniş Ölçeklenebilirlik: Mevcut BT çözümlerinin işlemesi gereken hızla artan miktarda veriyle birlikte, sağlam bir ölçeklenebilir sistem ihtiyacı vardır. Tüm verileri tüm kullanıcılara gerçek zamanlı olarak, hatta saniyenin altındaki verilere kadar almamızı sağlar. 
 • Yüksek Performans: Her son kullanıcı, hızlı ve güvenilir sonuçlar elde etmek için en performanslı çözüm.
 • Esneklik: Her şirketin farklı ölçütleri, yasal ve raporlama gereksinimleri ve süreçleri vardır. Kendi analizinizi tanımlamak ve kendi fikri mülkiyetinizi girmek için tam kontrole sahip olmanızı sağlamak için böyle esnek bir veri altyapısı gereklidir. 
 • Güvenli Veri Transferi: Günümüzün değişken ortamında, siber güvenlik tüm kuruluşlar için bir endişe kaynağıdır. Verileriniz hayati bir iş varlığıdır.

Operasyonel hedeflere ulaşmak ve iş girişimlerini desteklemek için gerçek zamanlı bir veri altyapısı gereklidir. Cerrus Analytics Platform, bu kurumsal çapta altyapıyı sağlar ve kullanıcıların gerçek zamanlı, geçmiş ve gelecekteki verileri ve olayları, tümü gerçek zamanlı olarak, kullanıcı tanımlı eyleme dönüştürülebilir bilgilerde analiz etmelerini ve toplamalarını sağlar.